Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van Anila Cosmetics

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Indien u besluit de producten te retourneren, is het niet toegestaan de sealing van het product te verwijderen. Indien de sealing verbroken is, neemt Anila Cosmetics het product niet retour of is zij niet tot vergoeding van het geretourneerde product gehouden. De testers neemt Anila Cosmetics te alle tijden niet terug.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar info@anilacosmetics.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling
 


Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen tien dagen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal 6,50 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals alle cosmetica die verzegeld zijn en de testers.

Aanvraag retour

Stuur ons een mailtje naar info@anilacosmetics.nl waarin u aangeeft welke producten u terug wilt sturen. Graag ontvangen wij van u:

* het ordernummer
* orderdatum
* productnaam
* welke artikelen u wilt terugsturen * uw gegevens zoals naam

* bankgegevens
Zo kunnen wij beter tot retour overgaan.